Saturday , April 19 2014
En Son Eklenenler
» AnasayfaGenç FırsatlarBurslarTAREKSAV Burs Başvurusu için son 10 gün

TAREKSAV Burs Başvurusu için son 10 gün

BAŞVURU SÜRESİ

Eğitim Bursu başvuruları 01 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2012 tarihinde sona erecektir.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2. Türkiye’de ikamet ediyor olması,

3. Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,

4. Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması,

5. Ara sınıfta okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ise, tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması,

6. Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması,

7. Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması,

8. Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,

9. Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,

10. Üniversite ve Kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almaması,

11. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,

12. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,

Gerekmektedir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1. Eğitim bursu başvuruları internet ortamında (www.tareksav.org.tr adresinden) yapılacaktır. Posta, faks, mail ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Adaylar “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nu doldurmadan önce, EK:1 (Eğitim Bursu Başvuru Kriterleri Belgelendirme Çizelgesi)’ni inceleyecek, belgesini temin edemeyeceği bir kriteri “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nda işaretlemeyecektir.

3. Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2) aynı zamanda değerlendirme kriterlerini de içerdiğinden, belgelendirilmesi istenen bilgiler belgeye dayalı olmak üzere, tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

4. Başvuru Formunda belgelendirilmesi istenen bilgiler kesinlikle belgelendirilecek, belgeler ise ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır.

5. İnternet ortamında başvurusunu tamamlayan aday, doldurmuş olduğu “EK:2 Eğitim Bursu Başvuru Formu”nun mutlaka yazılı çıktısını alarak imzalayacak ve istenen belgelere ilave edilerek bir “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” hazırlayacaktır.

6. Başvuru süresinin sona ermesini müteakip; Vakıf, internet ortamında alınan başvurulara göre bilgisayar ortamında elde edilen puan ve sıralamaya göre “Eğitim Bursu aday listesi”ni oluşturacak ve internet ortamında ilan edecektir. Açıklanan aday listede ismi bulunan adaylar hazırlamış oldukları “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı elden veya posta ile ilan edilen süre içerisinde Vakıf adresine teslim edeceklerdir.

7. Aday listede ismi yer almayan öğrenciler “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı Vakıf adresine kesinlikle göndermeyecektir. Gönderilmesi halinde teslim alınmayacak, alınmış olsa dahi her hangi bir değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Detaylı bilgi için buraya tıklayınız

Leave a Reply